черегән


черегән
прил.; см. черек 1)-4)

черегән салам — перепре́вшая соло́ма

черегән бәрәңге — гнило́й карто́фель

черегән төп — трухля́вый пень


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "черегән" в других словарях:

  • черек-чарык — Черегән агач (һ. б. ш.) калдыклары …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • куыш — 1. Әйбердә булган бушлык, буш урын, куышлык. с. Эче буш булган 2. Агач кәүсәсенең үзагачы черегән урында барлыкка килгән бушлык, тишек. с. Шундый бушлыгы, тишеге булган 3. Киртәләре таган сыман яисә дүрткел итеп куелып, өсте кәс, кабык, чыбык… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тирес — 1. Черегән салам һәм печән калдыклары белән аралашкан терлек туар тизәге 2. диал. Кире, сул; арт тискәре тирес ягы белән туа. күч. Тискәре, каршы; дошманлаша торган, явыз тирес кеше дә телдәр, тиген кеше дә телдәр 3. диал. Төньяк тирестән искән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тузгак — с. 1. Төрле якка тырпаеп торган, тузгыган, чуалган (чәч һ. б. ш. тур.) 2. диал. Тузгыган, җыелмаган бүлмә эче т. 3. и. Черегән каен төпләренә ябышып үсә торган зур башлы гөмбә, агач гөмбәсе, каты гөмбә, ку гөмбәсе; рус. Трутовик 4. и. Вак яңгыр …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • черек — с. 1. Череп бозылган яки череп таркалган. и. Авырудан бозылган яки череп таркалган нәрсә; череп таркалудан барлыкка килгән калдык. и. Черегән агачның бер кисәге 2. күч. Бозык, эчке яктан таркалган. Нигезле булмаган, акылга нигезләнмәгән; зарарлы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • череклек — 1. Черек булу, черегән булу 2. күч. Эчке яктан таркалган булу; бозык булу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге